PowerPlant Dinxper FM

RDD Netherlands is ook actief als Radio Programma op Dinxper FM.

Dinxper FM is een wereldwijd Radio station, die 24/7 wereldwijd te ontvangen is via Internet, Via de Dinxper FM Website ( www.dinxperfm.nl), via de Dinxper FM App en via de Dinxper FM Facebook pagina met veel muziek, info en Live Programma's. PowerPlant is elke vrijdagavond tussen 20 en 23 uur (CET) te beluisteren met o.a. veel Rock / Metal gebaseerde muziek en promoties van Bands en Artiesten...

RDD Netherlands is also active as a Radio Program on Dinxper FM.

Dinxper FM is a world wide radio station, which can be received 24/7 worldwide via the Internet, via the Dinxper FM Website ( www.dinxperfm.nl), via the Dinxper FM App and via the Dinxper FM Facebook page with lots of music, info and Live Programs. PowerPlant is listening every friday night between 20 and 23 hours (CET) with many Rock / Metal based music and promotions from Bands and Artists...

RDD Programma

Dinxper FM


Mede omdat RDD Netherlands veel actief is in promoties van (Rock) Bands en Artiesten, zowel Nationaal als Internationaal zijn de Radio programma's op Dinxper FM vaak op deze activiteiten afgestemdWe worden op dit moment overstelpt met aanvragen voor radio promoties en uiteraard proberen we daar ook zoveel mogelijk gehoor aan te geven.

Zo worden er constant nieuwe releases, albums, bands en artiesten gedraaid, veel van Nederlandse bodem echter ook internationaal, daarnaast zullen ook interviews met bands, Telefonisch of Live in de studio te beluisteren zijn en doet RDD Netherlands moeite om diverse bands en artiesten Live op diverse podia te krijgen als extra promotie....

Dit wordt echt gewaardeerd en de reacties zijn dan ook erg positief

RDD Programs

Dinxper FM


Because RDD Netherlands is very active in promotions of (Rock) Bands and Artists, both National and International, Radio programs on Dinxper FM are often tuned to these activities. We are currently tuned to requests for radio promotions and of course, we try to give as much audience as possible.

In this way, new releases, albums, bands and artists are constantly being played, much of Dutch soil, but also internationally, as well as various interviews with bands, Telephonic or Live in the studio and RDD Netherlands is also trying to make it possible to get various bands and artists live on various stages as an extra promotion ....

This is really appreciated and the reactions are very positive.